5star Stocks

«5Star Stocks»-ը վերլուծական պարբերական է, որը բացահայտում է ներկայացված գործիքների երկարաժամկետ վարքագիծը։ Պարբերականը ներկայացնում է մի շարք հեղինակավոր ֆինանսական, վերլուծական և հետազոտական ընկերությունների կողմից առանձնացված բաժնետոմսերը և ETF-երը, որոնք տվյալ պահին գնահատվում են, որպես «լավագույն» ներդրում։ «5Star Stocks»-ում բաժնետոմսերը տարանջատված են ըստ ոլորտների և ներկայացվում են «արդար» ու սպասվող միջին գներով։